Foto Paulina Cid
Den Bergensbaserte kunstneren Iben Mansfeld (hen) skildrer gjennom en rekke ulike uttrykksformer sammensatte fremstillinger av samfunnsproblemer, kjønnsroller og mental helse, sett fra et kritisk perspektiv. Ved å invitere til en reise som skal gi tilskueren et innblikk i følelsene og ubehaget disse temaene forårsaker, har hen en ambisjon om å øke bevisstheten hos både individet og samfunnet som en helhet, gjennom kompromissløse og objektive skildringer. Ved å hente inspirasjon fra egne og andres erfaringer tilknyttet problemstillingene som uttrykkes, fanger hen den råe intensiteten bak traumer, urettferdighet og korrupte maktstrukturer. www.mansfeld.no